Wordsmith Benedict – Salama

Wordsmith Benedict – Salama
Wordsmith Benedict – Salama

Wordsmith Benedict – Salama Mp3 Download Audio

Talented Nigerian Gospel Minister, Benedict popularly known as Wordsmith Benedict delivers a song titled “Salama”.

The new song is available here on your favourite blog for free downloads.

Lyrics

chorus

Dalilin Salama Na Ne

Ya sha wiya (Respond) 2x

Dalilin salama na ne

Ya zan’manta ah ahh.

 

Verse 1

kusotsi uku da guduma,

ya doka giceye domina,

Soyaya nan kaman zuma

Da rawanin kaiya akansa kuma

Da jini da ruwa sun zuba

a’gepen sa,da na huda

‘ya uba ka yafe shi ya ce

ka bashi gane wa,

(Eloi lama sabacthani’ ya kare)2x

 

Verse 2

One cross the hammer and three nails,’ ya cire mani wawanci

rending the heart and the veil,’yesu ya nuna bambamci

what a sacrifice he gave us christ who paid the price guy no b rice

some times we crucify the saviour twice when he’s paid the price make you think twice

 

Rap.

Yakamata,mu girmama sunsan sa,

mu gode masa,domin yabar da dansa

kai soiyaya ya kawo manana salama,amma mun kasa mun nace yin iskanci,sasanci,cin hanci tsai kaman mun manta da wannan baban aikin hadaiya,

duk da haka yesu ya cice mu cikin zunubi da zaman azaba,tsai mu kiyaye kadda mu hallaka cikin jaraba amma mu yi biyaya

shedan bishara,shi ne hikima,hanu mu tappa,kappa mu takka,domin yesu baya cin amana domin yesu ya kawo manna salama.

brige.just to give me peace ,He suffered on the tree,

spat upon his face peirce his side,had no angel there to guide,had no pride,domina he cried,domina He died.

 

audio Salama by Wordsmith Benedict

DOWNLOAD MP3

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button